Poslání naší redakce - Stannah Blog

Poslání naší redakce

Společnost Stannah schodišťové výtahy, je firmou s rodinným vlastnictvím i managementem, která díky pevným hodnotám a příkladným obchodním praktikám vzkvétá již více než jeden a půl století. Investujeme nejen do svých produktů, ale také zákazníků, protože jsme si vědomi, že kvalitu vašeho života můžeme zlepšit jedině tehdy, když vám nabídneme to nejlepší. Jsme výrobci schodišťových výtahů, ale uvědomujeme si, že naše úloha je mnohem širší. Pochopili jsme, že můžeme měnit věci k lepšímu, a proto chceme změnit postoj k diskuzi o stárnutí na globální úrovni.

Naším blogem se snažíme oslovit všechny, kteří stejně jako my chtějí vytvářet a šířit pozitivní poselství o stárnutí. Snažíme se poskytnout různé úhly pohledu na celou řadu témat, atraktivních pro všechny věkové kategorie, protože my všichni bychom se na této diskuzi měli podílet. A když říkáme všichni, myslíme tím nás všechny. Chceme oslovit co nejvíce lidí v nejrůznějších komunitách. Věříme totiž, že i když mají různé kulturní kořeny, hovoří různými jazyky, mají různé životní zkušenosti, všichni mohou přispět a spolupracovat na naplnění společného cíle.

Naše čtenáře chceme oslovit prostřednictvím blogu společnosti Stannah. Zde mohou získat kvalitně rešeršované informace ve formě článků, rozhovorů, videí a pod. Každý týden publikujeme několik článků ve snaze posunout diskuzi o stárnutí o kousek kupředu. Poskytujeme poctivé, zajímavé a zábavné informace, které jak doufáme, zaujmou, informují, ale také inspirují. Tvorbě každého přípravku předchází samozřejmě kvalitní příprava, rešerše a důkladné plánování, a to vždy se zřetelem na našeho čtenáře.

Naše konání je vedeno touhou pomoci budovat pozitivní přístup ke stárnoucí populaci. Snahou vytvořit jakousi věkově inkluzní společnost, ve které stárnutí již nebude vnímáno jako problém. Komunikací s mladými i staršími čtenáři, chceme překlenout mezigenerační rozdíly, a zlepšit tak kvalitu života všech zúčastněných.

Obsah, který znamená změnu

Tým digitální komunikace je kreativní silou, která stojí za globální komunikací společnosti Stannah. Jsme týmem specializovaných webových designérů, tvůrců textového obsahu i lingvistů z celé řady zemí. Naším úkolem je hledat témata a vytvářet příspěvky, které reagují na aktuální potřeby společnosti Stannah v celosvětovém měřítku. Požadavky na obsah příspěvků však mohou být velmi různorodé, a proto je nezbytné, aby náš tým disponoval řadou různých dovedností a byl tak schopen obsáhnout široké spektrum témat, která pokrýváme. Vždy zůstáváme věrni tonalitě značky, chceme psát původní, relevantní, informativní články, které budou čtivé a kterým budou naši čtenáři důvěřovat. Jinými slovy, chceme vytvářet takové příspěvky, které budou pro naše publikum skutečně přínosné.

Víme, že jediným způsobem, jak zaujmout čtenářů, jsou kvalitně rešeršované články o aktuálních tématech. Z toho důvodu náš tým při jejich tvorbě úzce spolupracuje nejen s experty z našeho průmyslového odvětví, ale také odborníky z příslušné oblasti. Ve svém počínání jsme vždy o krok napřed. Našim čtenářům nabízíme informace, které potřebují, a zároveň přispíváme k pozitivnímu vnímání stárnutí.

Abychom udělali maximum a mohli značku Stannah prezentovat v její celistvosti, každý člen našeho týmu v první řadě každý náš výrobek vyzkouší. Pravidelně navštěvujeme naše zákazníky a získáváme od nich přímou zpětnou vazbu. Kromě toho jsme měli jedinečnou možnost vyzkoušet si jeden ze 3 existujících artritických obleků. Takže jsme vlastně zašli až tak daleko, že jsme se doslova ocitli v kůži našich čtenářů.

Naše různorodé zkušenosti nám umožňují pokrýt širokou škálu témat, podívat se na různé otázky z různých úhlů pohledů, a psát tak, aby naše články skutečně něco sdělovaly a nebyly jen prostým předložením informací. A právě proto jsou naše články jiné. Na jedné straně se snažíme budovat solidní vědomostní platformu, ale zároveň chceme, aby každý příspěvek přinesl našim zákazníkům informace, které hledají.