Stravovací návyky za posledních 50 let | Stannah

Stravování: Jak se změnily stravovací návyky za posledních 50 let?

Na celém světě se potraviny mění; ale je to, co jíme nyní, pro nás lepší než to, co jsme jedli před 50 lety?

Autor článku Stannah

Svět se za posledních 50 let hodně změnil. Globalizace, pokrok v technologii, změna rolí pohlaví a změna klimatu mají obrovský dopad na to, jak žijeme náš život. Ale pojďme přemýšlet o tom, co to znamená, když mluvíme o jídle. Jak se měnící se životní styl a měnící se svět kolem nás dotýkají naší stravy? A jsme více nebo méně zdraví, než jsme byli před 50 lety?

Když hovoříme o změnách jídla, které jíme, může nás napadnout třeba boom rychlého občerstvení – statistiky o obezitě a zvyšující se míře cukrovky jsou všude v médiích a jsme neustále obklopováni novými výzkumy, které nám říkají, že cesta fast foodů je pro nás špatná.  Ale je to, co jíme nyní, pro nás o tolik horší než to, co jsme jedli před 50 lety? Je to vůbec tak jednoduché? Zjistíme to!

Obsah

Co se na světě jí
Trendy v měnícím se stravování na celém světě
Má větší výběr potravin na naše zdraví pozitivní nebo spíše negativní vliv?
Je to o poslouchání vlastního těla

Co se na světě jí

Za prvé, pobavme se o potravinách v globálním měřítku – něco, co je velmi těžké udělat! Způsoby života se liší od kontinentu ke kontinentu i mezi jednotlivými státy a samozřejmě v jednotlivých rodinách, a proto je velmi obtížné mluvit o potravinách obecně. Kultury a životní prostředí jsou silnými ovlivňovateli toho, co jíme – životní prostředí nám poskytuje ingredience a lidé kolem nás, stejně jako ti, kteří přišli před námi, nám ukazují, co s těmi ingrediencemi máme dělat.

Kniha z roku 2005: Hladová planeta: Co se jí na světě je toho vynikajícím příkladem, protože ukazuje, co sní 1 rodina za týden v 24 různých zemích. Každá fotografie zobrazuje rodinu po dobu jednoho týdne; zaměřuje se na stravovací návyky. Zkontrolujte některé z nich a uvidíte, jak je lze srovnat s vaší týdenní prodejnou:

Jeden stravovací týden pro polskou rodinu

Jeden stravovací týden pro polskou rodinu

Jeden stravovací týden pro ekvádorskou rodinu

Jeden stravovací týden pro bhútánskou rodinuJeden stravovací týden pro bhútánskou rodinu

Jeden stravovací týden pro egyptskou rodinuJeden stravovací týden pro egyptskou rodinu

Fotografie ukazují, jak hodně kultura a prostředí každé země ovlivňují to, co místní lidé jedí; ukazují také místa, odkud berou své živiny a kalorie. Jsou to takové fotografie, které nám připomínají, jak jsme odlišní. Nicméně tyto fotografie, které byly pořízeny již před 13 lety, jsou zastaralé, protože svět potravin postupuje rychle kupředu.  Naše stravovací návyky se mění a rostou společně a stejným směrem.

Jak plyne čas, setkáváme se s velmi reálnými a velmi patrnými trendy, které jsou vlastní všem lidem po celém světě, což nám může připadat, že možná tak moc odlišní zase nejsme! Ale co ještě tyto změny znamenají? Jak mění naše stravování a ovlivňují naše zdraví?

vyzadejte si kalkulaci zdarma

Žádejte katalog

Žádejte nyní katalog schodišťových výtahů zdarma
Tak získáte všechny potřebné informace jednoduše přímo k vašim dveřím.

Získejte katalog hned teď

Trendy v měnícím se stravování na celém světě

Nemůžeme popřít, že to, co máme k dispozici (environmentální faktory) a to, co lidé kolem nás jedí (kulturní faktory), ovlivňuje naši stravu. Ale jak se svět zmenšuje, díky levným mezinárodním cestám, mezinárodnímu obchodu a internetu, mění se vše, k čemu máme přístup a čím jsme ovlivňováni. CIAT (International Center for Tropical Agriculture) (Mezinárodní centrum pro tropické zemědělství) provedlo výzkum v oblasti celosvětových změn ve stravování za posledních 50 let. Zjistilo se, že:

Jídlo, které nyní jíme, je mnohem rozmanitější, než bylo před 50 lety.

Promluvme si o tom, jak se naše jídlo stalo rozmanitějším – a co to znamená v celosvětovém měřítku.

Naše jídlo se stalo rozmanitějším, ale také podobnějším         

Každý, kdo dnes chodí do supermarketu, vidí obrovskou škálu potravin, které máme k dispozici. Plodiny migrovaly a nyní se pěstují v nových zemích. Před 50 lety se na jídelníčcích v určitých zemích vůbec nenacházely a nyní tvoří podstatnou část toho, co tamní obyvatelé jedí.

Na grafu vpravo můžete vidět, jak se to, co jíme v USA, změnilo v posledních 50 letech.

Změna stravy v USA za posledních 50 let

Zdroj blog CIAT

Šíření těchto nových plodin spolu s metodami přepravy, které umožňují, aby se potraviny přepravovaly po celém světě rychleji než kdy jindy, také znamená, že to, co jíme v globálním měřítku, se stává jednotvárnějším.

Graf vlevo ukazuje, jak se od 60. let stávají stravovací návyky v různých zemích světa stále více podobnými. Šedé tečky se přibližují ke středu a ukazují, jak jsou dnes stravovací návyky v různých zemích méně rozdílné. CIAT dokonce uvádí, že průměrné stravovací návyky na světě se dnes přibližují stravovacím návykům na Kapverdách, v Kolumbii a Peru.

Celosvětové stravovací návyky se stávají stále více podobnými

Zdroj blog CIAT

Průměrné stravovací návyky na světě se dnes přibližují stravovacím návykům na Kapverdách, v Kolumbii a Peru

Má větší výběr potravin na naše zdraví pozitivní nebo spíše negativní vliv?

Ale co vlastně myslíme pojmem zdraví?

Pokud se zamyslíme nad tím, jak se potravinářství změnilo během posledních 100 let, zřetelný rozdíl spočívá v možnostech výběru. Nejsme omezeni pouze tím, co máme „na svém talíři“; máme možnost vybrat si v supermarketech, na tržnicích, na internetu, v obchodech, restauracích a v různých aplikacích.

Bylo to již docela dávno, kdy se objevila myšlenka volby mezi potravinami, které chceme jíst, a potravinami, kterým se chceme vyhnout…

Takže „zdravým stravováním“ máme na mysli „diety“?

Myšlenka na změnu vaší stravy, aby se stala štíhlejší nebo „zdravější“, se objevila kolem roku 1724, kdy byla poprvé popsána myšlenka na vyloučení některých potravin z jídelníčku (tato myšlenka se však nestala součástí populární kultury až do počátku 20. století). Nicméně, slovem „zdravý“ rozhodně neoznačujeme diety, jelikož s dietami jsou spojeny 2 základní problémy:

 1. Jejich dočasná povaha – Pokud přestaneme jíst na několik dní, ano, pravděpodobně snížíme svou hmotnost, ale pak, když začneme jíst znovu, přibereme kila zpátky.
 2. Jsou standardizované – pokud někomu zdravotně prospívá jíst určitým způsobem, neznamená to, že to bude prospěšné i pro další lidi

Říkáme to, co je zřejmé? Ano! Každý to v dnešní době dobře ví, protože to dokázala věda. Byly realizovány studie se zaměřením na vlivy různých diet na lidské tělo; nyní známe důvody a víme, co je pro nás špatné!

Máme na mysli výživu

Výživa, nebo přinejmenším myšlenka poskytování poradenství v oblasti výživy, zde byla již ve starověku (kolem roku 2500 př.n.l.), ale poradenství bylo opět založeno na pozorováních (a na náhodných nálezech), nikoliv na vědeckých principech. Až k následujícím milníkům:

 1816 bylo rozhodnuto, že protein je nezbytnou součástí naší stravy

1827 jídlo bylo rozděleno na sacharidy, tuky a bílkoviny

1912 byl zaveden termín „vitamín“

1926 byl izolován vitamín C

1940 vitamíny a minerály byly poprvé přidány do jídla (ve Velké Británii během 2. světové války)

1974 ve Švédsku byla zveřejněna první potravinářská pyramida

1992 USDA vytvořila vlastní potravní pyramidu (níže)

2002 Světová zdravotnická organizace a Organizace pro výživu a zemědělství vydaly pokyny týkající se cílů prevence proti obezitě, chronickým nemocem a zubnímu kazu

Původní potravinová pyramida USDA z roku 1992 (vlevo) ukazuje, co nám říkali v 90. letech, že je pro nás zdravé. Nicméně, tyto trendy se rychle staly zastaralými, protože některé části jsou nejasné – jedení 2-3 hamburgerů nemůže být považováno za zdravé, ale pyramida říká, že je to v pořádku; a „pomalé užívání“ v sekci „tuky, oleje a sladkosti“ neodráží skutečnost, že tuky jsou nezbytnou součástí naší stravy.

USDA zastaralá potravinová pyramida

Wikipedia – potravinová pyramida

Pokud jde o zjišťování, co naše tělo potřebuje pro to, aby fungovalo co nejlépe, prošli jsme za posledních 100 let dlouhou cestou. Je však standardizovaná strava pro nás nejlepší?

A konečně, nyní víme, že to, co je pro někoho zdravé, nemusí být zdravé pro jiné lidi

Problémy s vládami, které prosazují dietní požadavky, jsou stejné jako s problematikou diet – požadavky jsou založeny na „průměrné osobě“, která má „průměrný metabolismus“. To je problém, protože neexistuje žádná průměrná osoba – a naše metabolismy jsou případ od případu odlišné. Časopis Psychology Today publikoval článek, který popisuje studii provedenou v roce 2015, která zjistila, že naše metabolismy se ve skutečnosti liší mnohem víc, než jsme si mysleli. Měřením úrovně postprandiální glukózy (PPGL) (jak tělo zpracovává cukr) během jídla a po jídle se zjistilo, že způsob, jakým člověk zpracovává jídlo jeden den, se může příští den značně lišit, a to i tehdy, když je jídlo stejné. Od člověka k člověku může být tato variace obrovská a může to dokonce znamenat, že stejné jídlo by mohlo být zdravé pro jednoho člověka a zároveň nezdravé pro člověka jiného. Někteří lidé jsou citliví na sacharidy, jiní nejsou. Potřebují zcela odlišnou optimální stravu.

Pokud jde o zvládání zdravotních stavů postižených naší stravou, je tento výzkum průkopnický, ale dokonce i pokud jde o udržování zdravého stravování, jen se tím potvrzuje, že standardizovaný způsob myšlení nám spíše škodí, než aby nám pomáhal. Zjišťujeme, že musíme poslouchat naše vlastní tělo, abychom zjistili, co je pro nás dobré; rozvíjející se věda o výživě nám pomáhá řešit přesně to, co naše tělo potřebuje.

Módní diety přicházejí a odcházejí, výživové rady se mění, ale pokud se učíme naslouchat našemu tělu, určitě se nemůžeme pokazit. A to je pro nás lepší? A různorodá nabídka potravin, kterou máme dnes k dispozici, nám pomáhá najít to, co nám umožňuje cítit se dobře – větší volba může být pouze prospěšná?

Je to o poslouchání vlastního těla

Ale ne vždy! Ale co tím myslíme?

To, že toužíte po sladkosti nebo po chipsech, neznamená, že byste se měli vydávat touto cestou; znamená to, že je třeba poslouchat další signály, které vám tělo dává:

 

1. Jezte, když máte hlad.

Může to znít samozřejmě, ale díky strukturování našich každodenních režimů jíme v určitých časech; pokud však jíme, když právě nemáme hlad, je mnohem pravděpodobnější, že se přejíme, což může vést ke zdravotním problémům. Také tím, že jíme, když začínáme mít hlad, spíše než když jsme extrémně hladoví, si můžeme daleko lépe vybrat své jídlo; velké večeře nebo nezdravé občerstvení nejsou dobrou volbou.

Stejně jako mnoho dalších věcí se ale i naše chuť k jídlu mění s věkem. S přibývajícím věkem se naše chuť k jídlu obvykle snižuje, ale nemusíme mít obavy, pokud se jedná jen o malý pokles a stále máme na jídlo chuť.

Problém však nastává, když se chuť k jídlu sníží dramaticky, protože to může být důvodem k obavám; v tomto případě je lépe obrátit se na svého lékaře. Mnoho nemocí spojovaných se stářím může souviset s poklesem chuti k jídlu, ale významnou příčinou je také osamělost nebo deprese. Organizování společenských akcí v době jídla by mohlo pomoci bojovat proti pocitům osamělosti a mohlo by pomoci vytvořit pozitivní spojení mezi stravováním a společenskými událostmi.

2. Přestaňte jíst, když jste nasyceni – a než jste přesyceni

Je dobré jíst, když máte hlad, protože v tomto případě se nepřejíte. A když se znovu cítíte hladoví – můžete se najíst znovu!

Pokud jde o osamělost a deprese, někteří lidé mohou ztratit chuť k jídlu, zatímco jiní mohou jíst více. Příčinou přejídání může být také nuda. Za těchto okolností je obzvláště důležité poslouchat své tělo; nejezte z nesprávných důvodů. Pokud zjistíte příčinu přejídání, můžete podniknout kroky k potlačení negativních pocitů, které zakrýváte jídlem.

Přejídání může být způsobeno také léky a určitými nemocemi. Starší lidé s demencí mohou například často zapomínat, že už jedli. Jedí znovu a znovu, nebo se vracejí ke stravovacím návykům, které měli v dětství. Vizuální sledování konzumovaných pokrmů, například na desce v kuchyni, může být užitečným způsobem řízení množství konzumovaného jídla..

3. Věnujte pozornost svým pocitům, které máte po jídle

To je možná ta nejdůležitější rada. Sledujte, jaké pocity vám způsobují různé potraviny. Pokud po určitém jídle máte pocit letargie, pak tyto potraviny nemusejí být pro vás nejlepší. Jezte jen takové potraviny, po nichž se v dlouhodobém i krátkodobém horizontu cítíte dobře! Experimentujte s různými potravinami a různými kombinacemi, abyste zjistili, co vám nejlépe vyhovuje – hodně malých jídel po celý den? Nebo tři velká jídla? Velký oběd nebo velká večeře? Vaše tělo je nejlepším ukazatelem toho, co je pro vás dobré – poslouchejte ho!

Co jíst, abychom žili 100 let

To je otázka za milion dolarů. Najdeme na ni ale mnoho různých odpovědí – což je opět součástí problému, že v dnešní době máme příliš mnoho možností na výběr! Neexistuje však žádná odpověď, která by fungovala pro všechny, jak také dokazují století lidé, se kterými byly prováděny rozhovory pro Good Housekeeping. 25 lidí, kteří dosáhli věku 100 let, bylo požádáno o odpověď na to, jaké je jejich tajemství pro dosažení dlouhověkosti; tito lidé odpovídali například „zůstaňte svobodní“, „tančete“…, ale zde jsou také některé odpovědi o potravinách:

 • Noční G&T (gin a tonic)
 • Denní lžíce medu
 • 6-8 šálků kávy denně
 • Denní pivo v 16 hodin
 • Whisky v ranním čaji
 • Mísa ovesné kaše každý den
 • Každý den jedna plechovka dietní koly
 • 3 vejce denně (2 z nich v syrovém stavu) po dobu 90 let
 • Každý den slanina a brambory ke snídani
 • Každodenní sklenka červeného vína a domácí zeleniny
 • Každý den 2 kusy tmavé čokolády (a hodně spánku)

Ale skutečně vedou tyto věci k tomu, že budete žít 100 let? Nebo si jen myslíme, že ten zvyk, který máme, je to, co nás udrží na světě déle? Tyto dva kousky čokolády nebo gin a tonic nás skutečně mohou udržet ve zdravém stavu? Nebo je to díky štěstí, které máme a díky němuž pokračujeme dál?

Jedna věc je jistá – neexistuje žádná všeobecná odpověď – musíme pracovat s tím, co nám přináší ty nejlepší pocity; to můžete činit pouze tehdy, když posloucháme své tělo!

 

Další texty:

Kammlade, S. Khoury, C. 2017. Five surprising ways people’s diets have changed over the past 50 years. CIAT Blog.

Mohan, A. 2013. Food for thought: Consumers’ changing attitudes toward food. Packaging World Website.

O’Shaughnessy, N. 2017. The Changing Face of Global Eating Patterns.