Boj s Alzheimerovou chorobou | Stannah

Boj s Alzheimerovou chorobou, demencí a stárnutím s pomocí technologie

Seniory potýkající se Alzheimerovou chorobou a demencí je důležité povzbudit, aby přijali nové technologie.

Autor článku Stannah

Seniory potýkající se Alzheimerovou chorobou a demencí

Seniory potýkající se Alzheimerovou chorobou a demencí

Technologie postupuje rychleji, než si mnozí z nás kdy představovali. Samořídící automobily a brýle s virtuální realitou se staly skutečností přímo před našimi zraky. Tyto rychlé změny mohou některým starším osobám nahánět strach. Nové technologie se totiž mohou mnohým zdát obtížné a matoucí.

Tento strach bohužel mnoha seniorům brání ve využívání výhod technologické revoluce. Jakožto osoba starající se o rodinu byste měli starší milované osoby povzbudit k přijetí těchto nových technologií, zejména pak ty žijící s Alzheimerovou chorobou a demencí.

Z nedávných studií vyplynulo, že pro stimulaci paměti a zlepšení kognitivní funkce mohou skvěle posloužit tablety.

Společnost A Place for Mom sestavila seznam 9 důvodů, proč se tablety a iPady stávají užitečnými zařízeními pro lepší život seniorů.

  • Jsou lehké, mají mnoho podobného s knihami a lze je snadno přenášet.
  • Senioři, kteří přišli o schopnost vyjadřovat se, tak mají k dispozici nový prostředek vzrušující komunikace a interakce.
  • Do každého zařízení lze nahrát obrovské množství hudby a fotografií, které mohou sloužit jako pozitivní spouštěče paměti.
  • iPady a tablety překlenují propast mezi staršími a mladšími generacemi. Díky programům, jako je Skype, senioři mohou čerpat pozitivní psychickou i fyzickou energii z častého kontaktu se svými blízkými, dětmi a vnoučaty.
  • Stažené fotografie a e-maily od rodinných členů se rychle stanou velmi ceněným majetkem.
  • Zdánlivě nekončený seznam aplikací, mezi něž se řadí hry, hlavolamy a platformy sociálních sítí, vyžadují socializaci s rodinnými příslušníky či jinými obyvateli domovů asistovaného bydlení.
  • Některé aplikace dokonce využívají animované obrázky postaviček provádějících každodenní činnosti a seniory tak vybízejí k pohybu. I když někteří senioři nemusí být schopni každou činnost fyzicky provést, často jsou schopni chování napodobit.
  • Díky sledování denních návyků a pohybu starších osob mohou iPady a tablety poskytovat upozornění (např. vzít si prášky) či zajišťovat automatické procesy (např. noční ztlumení termostatu).
  • Senioři jsou vyzývání ke kreativitě formou tvorby jednoduchých obrázků a nákresů.

Technologie nabízí mnohem více než pouhou kognitivní stimulaci. Povzbuzuje seniory k mentální a fyzické aktivitě a zároveň jim poskytuje možnost propojení se světem mimo domov či pokoj asistovaného bydlení.

Výhody nových technologií se neomezují výhradně na pacienty s Alzheimerovou chorobou a demencí, měli by je využívat všichni senioři. Senior Net, organizace zasvěcená myšlence zlepšování životů seniorů prostřednictvím technologické výuky, pro seniory dokonce sestavila seznam 10 nezbytných technologií. Na vrcholu seznamu nalezneme tablety a iPady, pod kterými se umístily programy na sledování zdravotního stavu a bezdrátové sledování domova. Ty všechny mohou zkvalitnit životy seniorů.

Seznam dostupných vzdělávacích prostředků pro osoby, které vzdělávají seniory vyžadující asistenci, zveřejnil také on-line agregátor novinek a blog, Huffington Post. Přechod do technologické éry se seniorům snaží usnadnit také mnoho komunit a organizací nabízejících workshopy a školení, např. již zmíněná organizace Senior Net a organizace OASIS Connections.

Udržovat starší milované osoby zapojené do rozvíjejícího se technologického prostředí je stále důležitější. S dostatečnou péčí a vytrvalostí ze strany rodinných příslušníků mohou nesmírné výhody technologické revoluce zažít i nesmělí senioři.

Zatímco většina diskuzí se soustředí na zlepšení kognitivních funkcí starších osob, stejně důležité je nepřestat brát ohled na zkvalitnění fyzické schopnosti, které nové technologie mohou poskytnout. Alzheimerova choroba a demence mohou například ovlivnit také pohyblivost starších osob. Pro pacienty či seniory zažívající omezenou pohyblivost společnost Stannah nabízí technologicky nejpokročilejší a vysoce ceněné schodišťové výtahy. Se schodišťovým výtahem Stannah si můžete být jistí, že se vaši milovaní rodiče po domě budou pohybovat bezpečně a samostatně.

Pro více informací prosím klikněte na záložku „Naše schodišťové výtahy” výše.