Závratě, vertigo nebo ztráta rovnováhy | Stannah

Závratě, vertigo nebo ztráta rovnováhy

Jaké jsou rozdíly a co s tím můžete dělat?

Autor článku Stannah

závratě, vertigo nebo ztráta rovnováhy?

Závratě a vertigo bývají u starších lidí velmi častým problémem. Nicméně, pocity nestability jsou často odmítány a ignorovány, protože lidé si myslí, že jsou normální součástí stárnutí, jako například ztráta sluchu. Dobrou zprávou je, že nejsou normální součástí stárnutí! Ve většině případů se tyto stavy dají zlepšit. Můžete se vyhnout všem negativním účinkům a nepříjemným pocitům, které s těmito problémy souvisejí.

Závratě a vertigo mohou představovat příznaky skrytých zdravotních problémů, které by měly být vyšetřeny lékařem, přestože mohou mít svůj vlastní průběh. K těmto příznakům patří pády, zejména u starších lidí. Pády mohou vést k vážným fyzickým a duševním následkům, které mohou snížit kvalitu života starší dospělé osoby. Zdravotní postižení způsobená zlomeninami nebo poraněním hlavy vedou k nutnosti podstatných změn životního stylu a mohou vážně ovlivnit kvalitu života. Kromě fyzických účinků se zde objevuje i strach z pádu, který vede k úzkosti nebo k omezení činností. Postižené osoby se tak stávají izolovanými a deprimovanými. Nemusí se však jednat o tyto případy. Existuje snadné řešení, které by vám mohlo pomoci vyhnout se nebezpečí pádu téměř úplně.

A co ztráta rovnováhy? Ta je také hlavní příčinou pádů. Na rozdíl od závratí a vertiga je ztráta rovnováhy běžnou součástí procesu stárnutí. Ale nemusí být. Existuje spousta věcí, které můžete dělat pro zlepšení své rovnováhy.

Lidé často zaměňují významy těchto tří zdravotních problémů; pokud se ale zajímáte o rozdíl mezi těmito třemi problémy a o jejich řešení, jste na správném místě. Dále si můžete přečíst o příslušných rozdílech. Pokud budete potřebovat navštívit lékaře, můžete své příznaky přesně popsat. Při určování přesné diagnózy se mohou objevit určité rozdíly.

Mějte prosím na paměti, že pokud máte určité obavy nebo jakékoli příznaky závratí nebo vertiga, měli byste se vždy obrátit na svého lékaře a poradit se s ním.

vrávorající muž se svým psem

Ztráta rovnováhy

Ve společnosti Stannah je zdravá rovnováha velkým tématem; rádi se věnujeme pečlivému zkoumání všeho, co s touto zdravou rovnováhou souvisí. Nyní spouštíme svou vynikající aplikaci, která vám může pomoci zlepšit vaši rovnováhu. V rámci výzkumu jsme prováděli příslušné zkoušky, probírali jsme účinky rovnováhy na náš každodenní život a řešili jsme problematiku cvičení, kterým se můžete věnovat pro zlepšení své rovnováhy. Tato aplikace vám pomůže vyhodnocovat vaši rovnováhu a poskytne vám informace o konkrétních cvičeních, která můžete provádět denně, s cílem zlepšit svůj stav.

Zlepšení rovnováhy vám může pomoci vyhnout se budoucím pádům a získat pocit jistoty, že vydržíte na nohou podstatně déle. Zjistili jsme jednu důležitou věc, a to takovou, že naše rovnováha se začíná zhoršovat už po 35. roku života. Nejdříve si toho ani nevšímáme, ale s přibývajícím věkem začínáme pociťovat na nohou určitou nestabilitu.

Dobrou zprávou je, že na zlepšení rovnováhy můžeme pracovat prostřednictvím konkrétních cvičení. Aktivní cvičení jsou dobrá pro váš mozek i pro vaše tělo. Tanec, jóga, cvičení Pilates a Tai-chi vám pomohou udržovat rovnováhu; pouhých pár minut cvičení denně může znamenat obrovské rozdíly.

vyzadejte si kalkulaci zdarma

Žádejte katalog

Žádejte nyní katalog schodišťových výtahů zdarma
Tak získáte všechny potřebné informace jednoduše přímo k vašim dveřím.

Získejte katalog hned teď

Proč se náš pocit rovnováhy s přibývajícím věkem snižuje?

Když stárneme, naše smysly stárnou taky. S přibývajícím věkem se zhoršuje náš zrak a sluch a totéž platí také pro rovnováhu. Naše schopnost udržovat rovnováhu je podstatnou měrou ovládána naším vestibulárním systémem, který se skládá z hlemýždě a labyrintu vnitřního ucha. Specializovaná nervová zakončení v našem vnitřním uchu detekují polohu naší hlavy a směr gravitace. Tato nervová zakončení vysílají signály do nervového systému a jsou velmi důležitá pro kontrolu rovnováhy v mozku.

Vnitřní ucho

 Vnitřní ucho

Když stárneme, počet nervových zakončení klesá a snižuje se objem průtoku krve do vnitřního ucha. To znamená, že do mozku je vysíláno méně signálů, což může vést k vážným problémům s rovnováhou (Shupert, s.2).

Pomocí cvičení, která vám pomohou zlepšit vaši rovnováhu, si zajistíte následující výhody:

 • pravidelným pohybem kloubů budete udržovat jejich dobrý zdravotní stav;
 • posilováním těla budete posilovat svaly, které vám pomohou udržovat tělo ve vzpřímené poloze;
 • posilováním svalů kolem kloubů uvolníte tlak vyvíjený na tyto klouby;
 • udržováním mozku v aktivním stavu budete vytvářet nová spojení, což zajišťuje lepší poznávací schopnosti;

zhoršení stavu nelze vrátit zpět, ale můžete se tomuto zhoršení vyhnout!

Závrať

Závratě jsou velmi obtížně definovatelné, protože znamenají různé věci u různých lidí. Již na začátku jsme vám řekli, že závratě nejsou běžnou součástí stárnutí, takže byste jim měli určitě věnovat svou pozornost.

Někteří lidé jdou k lékaři a stěžují si na závratě, a přitom se jedná o:

 • slabost
 • Nestabilita
 • Závrativost
 • prostor se točí dokola

„Žít život naplno znamená být oslněn závratí a nevědět přesně, kam jít“ Ander Monson

Otáčení místnosti kolem dokola je specifickým typem závratě – tento typ se nazývá vertigo – je velmi důležité tyto dva významy správně rozlišovat. Jednotlivé pocity jsou velmi odlišné, takže lékař může mít pochopitelně potíže s přesným určením diagnózy. Budete pravděpodobně požádáni o lékařskou historii (anamnézu); lékař musí projít spousty různých důvodů závratě, aby zjistil, co způsobuje vaše nepohodlí.

Pokud máte závratě, může to znamenat následující:

 • vedlejší účinek jakéhokoli léku (pokud si myslíte, že se jedná o tuto příčinu, přečtěte si příbalový leták lékové krabičky);
 • příznak vestibulární poruchy (dysfunkce orgánů pro kontrolu rovnováhy, které se nacházejí ve vnitřním uchu, nebo dysfunkce jedné nebo více částí centrálního nervového systému). Vestibulární poruchy jsou často léčitelné.

(King, Buckner, s.1).

Dobrou zprávou je to, že vám můžeme pomoci tyto pocity správně rozlišovat. Často může být vaše schopnost udržení rovnováhy ovlivněna kombinací různých faktorů; proto je nutné pro správné určení příčiny závratě vyzkoušet všechny aspekty.

Pokud máte závratě, posaďte se nebo si lehněte; takto se můžete vyhnout pádu a vážnému zranění.

závrativost

Co způsobuje závrativost?

Závrativost je spojen s pocitem strachu nebo pocit, že byste mohli omdlít. Závrativost můžete pociťovat, když se rychle postavíte; obvykle tento stav po několika vteřinách zmizí.

Existuje mnoho pravděpodobných příčin závrativosti. Závrativost může být způsobena následujícími faktory:

 • nízká hladina cukru v krvi
 • zrakové postižení
 • obtíže při udržování rovnováhy
 • nežádoucí účinky vašeho léku
 • hyperventilace (například před záchvatem paniky nebo během tohoto záchvatu)

Ztráta nebo zhoršení zraku nebo sluchu může souviset se ztrátou rovnováhy; lékař může tyto souvislosti zkontrolovat. Pokud vaše oči nebo uši nedodávají do mozku správné senzorické informace, můžete se cítit poměrně dezorientovaně. (Eggenberger, s.1)

Pokud vaše stavy závrativosti přetrvávají, doporučujeme návštěvu lékaře.

člověk pociťující slabost

Co způsobuje pocity slabosti?

Pocit slabosti také není vedlejším účinkem stárnutí. Lidé často pociťují slabost, když se rychle postaví, nebo když se posadí po dlouhém ležení. Pokud je to i váš případ, je dobré provádět tyto pohyby velmi pomalu, abyste zabránili pádu.

Pocit slabosti může být vedlejším účinkem léků, které užíváte, ale může to být také příznak následujících problémů:

 • anémie
 • přehřátí organismu
 • dehydratace
 • problém se štítnou žlázou
 • arytmie (nepravidelný nebo abnormální tlukot srdce)

Pokud vaše pocity slabosti (mdloby) přetrvávají, doporučujeme navštívit lékaře a ujistit se o tom, že se nejedná o některou z vážnějších možností.

Co způsobuje závrativost obecně?

Existuje mnoho pravděpodobných příčin závratí. Tyto příčiny mohou indikovat stav vestibulární dysfunkce nebo také jiný problém, který může být:

 • metabolický
 • neurologický
 • psychologický
 • kardiovaskulární
 • zrakový

(King, Buckner, s.1).

Může se stát, že na dramatickém zhoršení schopnosti udržet rovnováhu má vliv kombinace různých problémů; to znamená, že je velmi obtížné najít zdroj vašich závratí. Doporučuje se přesto zkoušet tento zdroj vyhledat; může se jednat o možnost vyléčení těchto závratí.

Vertigo

Lidé často popisují vertigo jako závrať. Jedná se však o určitý typ závratě, velmi specifický typ. Rozdíl mezi vertigem a závratí spočívá v tom, že vertigo je spojeno s pocity, jako by se prostor kolem vás otáčel dokola.

Stav vertiga může trvat od několika vteřin až po několik dnů, dochází k němu většinou při pohybech hlavou.

“Trpím stavem, který se nazývá vertigo. Při vertigu se mi zdá, že se kolem mě podlaha pohybuje vzhůru a dolů. Věci se otáčejí dokola. Je to něco jako stát na palubě lodi na rozbouřeném moři.“ Laura Hillenbrand

Čím je způsobeno vertigo?

Vertigo může indikovat vestibulární dysfunkci; jinými slovy, něco je v nepořádku s orgány pro zajištění rovnováhy, které se nacházejí ve vnitřním uchu.

Nejčastější příčinou stavu vertigo je benigní poziční paroxysmální vertigo (BPPV). Tento stav není vážný, ale může způsobovat určité nepohodlí. Je způsoben tím, že se uvolní úlomky poškozené tkáně, které se samovolně pohybují v prostoru vnitřního ucha, nebo se tyto úlomky shromažďují na nervových svazcích ve vnitřním uchu. Když se úlomek uvolní, pohybuje se při každém pohybu hlavy a vysílá falešné signály do mozku; tím se způsobuje stav zvaný vertigo. Tento stav je častější u starších osob, protože může být způsoben degradací vlasových buněk uvnitř ucha.

Dobrou zprávou je to, že BPPV se dá léčit. Léčebný postup je mechanický. Využívá gravitace k přesunutí úlomků zpět do jejich původní pozice, a to pohybem hlavy určitými způsoby, v závislosti na tom, kde se úlomky nacházejí; záleží zde také na tom, zda jsou úlomky někde uloženy nebo se volně pohybují.

Kromě stavu vertigo by problém BPPV neměl mít vliv na váš sluch a neměl by způsobovat jiné závažné symptomy; pokud však máte jiné neobvyklé pocity, doporučujeme navštívit lékaře.

Další vážné stavy

Vertigo může být vyřešeno jednoduchým způsobem. Nicméně, je velmi důležité mít na paměti, že vertigo může souviset s jinými vážnými stavy. U těchto vážnějších stavů je mnohem méně pravděpodobné, že jsou příčinou vertiga; v případě dalších příznaků však zvažte i tyto možnosti:

 • Zranění hlavy
 • Meniérova choroba. Ve vnitřním uchu se může shromažďovat velké množství tekutiny a způsobovat příznaky, které jsou u různých lidí různé. Může to začít kolísavou ztrátou sluchu a vést až k záchvatům vertiga a závratí. Pacienti trpící Meniérovou chorobou často pociťují, že jejich ucho je něčím zaplněno; tito pacienti mohou také trpět chorobou zvanou tinnitus. Tato choroba je nevyléčitelná, ale existují léky na zvládnutí jejích příznaků.
 • Labyrintitida je infekce vnitřního ucha. Způsobuje zánět, který narušuje signály, které procházejí z vnitřního ucha do mozku. Může způsobit vertigo, závratě a problémy s rovnováhou, zrakem nebo sluchem. Znovu platí, že léky a svépomoc mohou snížit účinek nebo dokonce labyrinthitidu vyléčit.

Strach z výšek

Vertigo bývá často spojováno se strachem z výšek; ve skutečnosti se však jedná o dvě různé záležitosti.

Zvládání strachu z výšek

Strach z výšek je zajímavým druhem strachu, protože na rozdíl od většiny ostatních typů strachu se s přibývajícím věkem spíše prohlubuje. Pro tento proces prohlubování strachu existují dva možné důvody. Psychologové uvádějí, že to má co do činění s naším zrakem. Rovnováhu si udržujeme tím, že se zaměřujeme na objekty, které se nacházejí v rozmezí 30 stop (asi 9 metrů); přitom používáme tyto objekty jako referenční body. Pokud se díváme z výšky, naše oči nemohou tyto objekty najít, takže se zaměřují a uvolňují, což způsobuje naši dezorientaci a někdy i ztrátu rovnováhy. Ale tento jev neodpovídá na otázku, proč se tento stav zhoršuje s přibývajícím věkem.

Health Central hovoří o jiném důvodu. Domnívá se, že strach z výšek by mohl částečně pocházet ze zhoršující se schopnosti udržet rovnováhu, ale mohl by být také spojován se zvýšenou obavou z pádu. Starší dospělí mají často kolem sebe lidi, kteří jsou na nich závislí, což znamená, že pokud by upadli, mělo by to negativní vliv na jejich okolí. Toto zvýšené povědomí o důsledcích pádu by mohlo vést ke zvýšené obavě z pádu, a tedy i z výšek.

„Vertigo představuje konflikt mezi obavou před upadnutím a touhou upadnout.“ Salman Rushdie

Nevíme, která z těchto myšlenek je přesnější. Vlastně by to mohla být i kombinace obou. Pokud jde o fóbie, jeden ze způsobů, jak se s nimi vypořádat, je čelit jim a vystavovat se jim v krátkých časových příležitostech. To nám umožňuje vidět, jak je náš strach někdy neopodstatněný a že jsme vlastně v bezpečí. To znamená, že naše schopnost udržovat rovnováhu nefunguje dobře, když jsme nervózní. Takže pokud plánujete překonávat svůj strach, dělejte to s opatrností a pokud možno v přítomnosti blízkého člověka.

„Na základě zkušenosti s vertigem jsem zjistil, jak daleko se mohu pustit fyzicky i psychicky.“Jason Day

Další údaje:

Eggenberger, E. Lovell, K. Vertigo and Dizziness; Vestibular System Disorders – Summary. Michigan State University. Zdroj:

King, J. Buckner, S. Causes of Dizziness. Vestibular Disorders Association. Zdroj:

Shupert, C. Balance and Aging. Vestibular Disorders Association. Zdroj: