Parkinsonova choroba: mobilita a rovnováha | Stannah

Světový den zdraví: Parkinsonova choroba - vliv na mobilitu a rovnováhu

Přemýšleli jste někdy o tom, jak je pro někoho, kdo trpí Parkinsonovou chorobou, obtížné vypít sklenici vody?

Autor článku Stannah

Při příležitosti Světového dne zdraví budete pravděpodobně číst články o zdravotních zvyklostech. Například o tom, jak je pro zdraví důležité pít vodu. Kromě těchto užitečných tipů a důležitých témat jsme se rozhodli jít ještě o krok dále. Co byste dělali, kdybyste se sami nemohli napít vody ze sklenice; vody, která je dobrá pro vaše zdraví? Je velmi těžké si představovat, že právě toto se může stát osobě, která trpí Parkinsonovou chorobou. Touto chorobou trpí 10 milionů lidí na celém světě, a proto jsme se dnes rozhodli podělit se s vámi o informace o tom, jak může Parkinsonova nemoc ovlivňovat mobilitu a rovnováhu a co lze dělat, když je tato choroba diagnostikována v raných fázích. Proto je důležité prohlubovat všeobecné povědomí o této degenerativní nemoci; přestože příslušné výzkumy mají před sebou ještě dlouhou cestu, máme velkou naději, že výzkumníci naleznou způsob, jak redukovat příznaky Parkinsonovy choroby nebo dokonce nalézt nějaký lék. Je to čím dál tím více naléhavější vzhledem k tomu, že průměrná délka života stoupá a počet osob s Parkinsonovou chorobou se v budoucnosti bude zvyšovat. Existuje však v dohledu jiné řešení?

Světový den zdraví: vliv Parkinsonovy choroby na obyčejné pití vody ze sklenice.

Co je to Parkinsonova choroba?

Parkinsonova choroba byla pojmenována podle britského lékaře Jamese Parkinsona, který v roce 1817 poprvé popsal tuto poruchu jako „třesavou paralýzu“. Možná vás překvapí, že se jedná o druhou nejčastější neurodegenerativní poruchu na světě. Je známá nejvíce kvůli vysokému stupni poškození, který způsobuje; nejčastěji vede k problémům spojeným s pádem v důsledku postupné ztráty kontroly svalů, která způsobuje třesení končetin a hlavy, ztuhlost, pomalost a narušení rovnováhy; postupně se dostavují problémy s chůzí, stoupáním do schodů, prováděním jednoduchých úkolů nebo dokonce s mluvením.

Většina jedinců, u nichž se rozvine Parkinsonova choroba, je ve věku 60 let nebo ve věku vyšším; může se však objevit i raná forma Parkinsonovy choroby.

Jaké jsou příčiny a příznaky Parkinsonovy choroby?

Jako neurodegenerativní porucha způsobuje Parkinsonova choroba progresivní zhoršení motorických funkcí v důsledku ztráty mozkových buněk produkujících dopamin. Příčina Parkinsonovy choroby je neznámá; vědci spekulují o tom, že jsou zde zahrnuty genetické i environmentální faktory. Studie také ukazují, že u mužů existuje o 50% vyšší pravděpodobnost rozvoje poruchy než u žen.

Parkinsonova choroba: příčiny a příznaky.

Primární symptomy Parkinsonovy choroby:

 • tremor
 • ztuhlost
 • pomalost
 • zhoršená rovnováha
 • šouravá chůze

Některé sekundární symptomy Parkinsonovy choroby:

 • úzkost
 • deprese
 • zmatek
 • demence
vyzadejte si kalkulaci zdarma

Žádejte katalog

Žádejte nyní katalog schodišťových výtahů zdarma
Tak získáte všechny potřebné informace jednoduše přímo k vašim dveřím.

Získejte katalog hned teď

Jaký je postup Parkinsonovy choroby?

Parkinsonova nadace uvádí, že existují typické vzorce progrese Parkinsonovy choroby, které lze definovat v pěti fázích:

 1. Symptomy jsou mírné a nezasahují do kvality života člověka;
 2. Symptomy se zhoršují; každodenní činnosti se stávají obtížnějšími a trvají více času;
 3. Předpokládá se, že jde o poloviční stádium Parkinsonovy choroby. Člověk ztrácí rovnováhu, pohybuje se pomaleji; běžné jsou pády. Symptomy komplikují každodenní činnosti, například oblékání, jídlo a čištění zubů.
 4. Symptomy se stávají závažnějšími; pacient potřebuje pomoc při chůzi a při provádění každodenních činností.
 5. Nejpokročilejší stadium Parkinsonovy nemoci. Pacient není schopen chodit; vyžaduje pomoc na plný úvazek.

Jaký je postup Parkinsonovy choroby?

Při správné léčbě může většina jedinců s Parkinsonovou chorobou vést dlouhý a produktivní život po dlouhou dobu po diagnóze. Ve skutečnosti je předpokládaná délka života u osob trpících Parkinsonovou chorobou stejná jako u osob bez tohoto onemocnění. Parkinsonova choroba má dopad na kvalitu života postižených. Jakým způsobem můžeme řešit činnosti, které tato nemoc představuje pro kvalitu života?

Jak může Parkinsonova choroba ovlivňovat mobilitu a smysl pro rovnováhu?

Neurofyziologie Parkinsonovy choroby dokazuje, že tato choroba ovlivňuje rovnováhu, chůzi, pohyb a může skutečně vést až k omezení mobility. Ale co myslíme mobilitou?

Mobilita je schopnost člověka bezpečně se pohybovat v různých prostředích, za účelem dosažení funkčních úkolů.

Jaký vliv má Parkinsonova choroba na mobilitu a rovnováhu?

Funkční činnosti, jako například pití vody ze sklenice nebo stravování, mohou být problematické. A když už o tom přemýšlíme, mobilita je něco, co považujeme většinou za samozřejmost. Neočekáváme, že něco ztratíme; a neočekáváme, že bychom sami trpěli degenerativním onemocněním, jakým je Parkinsonova choroba. Proto je nesmírně důležité udržovat dobrou mobilitu v době, kdy stárneme; musíme přijímat preventivní opatření, kterými co nejvíce zpomalíme proces zhoršování mobility.

Mobilita vyžaduje dynamickou nervovou kontrolu, smysl pro rovnováhu a dostatečnou agilitu pro co možná nejrychlejší adaptaci vůči posturálním přechodům. Co nás rovněž znepokojuje, je několik typů deficitu mobility způsobených progresí Parkinsonovy choroby. Musíme správně pochopit, jaká preventivní cvičení a preventivní opatření mohou být přijata pro minimalizaci rizika pádu a zranění.

Parkinsonova choroba a prevence proti pádům

Parkinsonova choroba neohrožuje život; pacienti mohou zažít život ohrožující komplikace, jako například dušení při jídle nebo pád. Musíme pomáhat našim starším blízkým osobám, abychom zabránili jejich pádům; navrhované cvičební programy mají být účinným pomocníkem v boji proti účinkům Parkinsonovy choroby.

Parkinsonova choroba a prevence proti pádům: schodišťový výtah

Za posledních 40 let se společnost Stannah setkala s tisíci zákazníky trpícími všemi druhy stavů, které ovlivnily jejich mobilitu a schopnost bezpečně používat schodiště. Na základě našich zkušeností s našimi zákazníky víme, že Parkinsonova choroba je jednou z nejzávažnějších chorob a že ti, kteří trpí touto pohybovou poruchou, by měli být na schodišti velmi opatrní. Bohužel se naši blízcí často ocitnou v nebezpečí, když se snaží zdolat schodiště; často se uchýlí k lezení po čtyřech – což není nejbezpečnější nebo nejdůstojnější způsob chůze po schodišti. Schodišťový výtah může být řešením pro zajištění bezpečného pohybu v domácnosti; současně vám toto řešení zmírní obavy o pády vašich blízkých na schodišti. Více informací o našem sortimentu schodišťových výtahů naleznete zde.

Jak můžeme redukovat omezení mobility u lidí s Parkinsonovou chorobou?

Během posledních několika desetiletí nám neurověda poskytovala zajímavé nové poznatky týkající se účinků fyzického cvičení na neuroplasticitu (schopnost mozku vytvářet nová synaptická spojení), neuroprotekci (získejte více informací o neuroplasticitě – odkaz na blog Marian Diamonda) a na zpomalení procesu neurální degenerace. Ve skutečnosti bylo prokázáno, že fyzické cvičení může u lidí s neurologickými poruchami zlepšit funkci mozku.

Jak můžeme redukovat omezení mobility u lidí s Parkinsonovou chorobou?

U osob s Parkinsonovou chorobou byla testována fyzická cvičení, například aerobní cvičení, kam patří třeba trénink na běžeckém trenažéru a vycházkové programy; bylo prokázáno, že tyto aktivity zlepšují chůzi a kvalitu života. Typ cvičení by však měl být zvolen s ohledem na konkrétní program poskytovaný odborníkem. Cvičení by v žádném případě nemělo ohrozit fyzickou integritu pacienta, obzvláště pokud je pacient starší. Za účelem řešení komplexních otázek souvisejících s mobilitou u osob s Parkinsonovou chorobou by terapeut mohl do rehabilitace pacienta zahrnout úkoly spojené s rovnováhou. Jedná se o cvičení, která se zaměřují na senzorimotorickou kontrolu dynamické rovnováhy a chůze, s cílem zlepšit mobilitu.

Podle studie: Dr. Ergun Y. Uc z University of Iowa výsledky naznačují, že:

„chůze může poskytovat bezpečný a snadno přístupný způsob vedoucí ke zlepšení symptomů Parkinsonovy choroby a zlepšení kvality života.“

Včasná intervence u Parkinsonovy choroby je životně důležitá; je třeba něco udělat dříve, než tato porucha začne ničit mozkové buňky. Vědecká komunita stále hledá účinné preventivní způsoby léčby; lidé s mírným až středně závažným Parkinsonovým onemocněním, kteří netrpí demencí a kteří jsou schopni chodit bez hole nebo chodítka, mohou bezpečně dodržovat doporučené cvičební pokyny pro zdravé dospělé osoby, které zahrnují celkem 150 minut mírné aerobní aktivity týdně. Výzkum prokázal pozitivní účinky a výhody u pacientů s mírnými příznaky Parkinsonovy choroby. Tento důkazní materiál podporuje další studie, které ukázaly, že mozek má funkci samostatné opravy a uchování, kterou můžeme mírně posílit pomocí fyzického cvičení.

Produkce dopaminových neuronů z kmenových buněk: mohli bychom být o krok blíž k léku?

S postupující chorobou mohou lidé pociťovat sníženou kvalitu života, pokud jsou postiženy běžné funkce, jako například polykání. V současné době neexistuje lék na Parkinsonovu chorobu. Po diagnostikování Parkinsonovy choroby mohou být příznaky často léčeny pomocí léků a terapie, zvláště v raných stádiích. Vědecká komunita však vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby našla způsob, jak léčit, nebo přinejmenším aby našla účinnější způsoby, jak zmírnit příznaky této fyzicky degradující nemoci.

Produkce dopaminových neuronů z kmenových buněk: mohli bychom být o krok blíž k léku?

Jak jsme se již zmínili, onemocnění postihuje především mozkové buňky produkující dopamin nebo neurony. Dobrou zprávou je to, že vědci ve Švédsku identifikovali některé poznatky a soubor markerů, které by měly pomoci kontrolovat kvalitu kmenových buněk navržených pro klinické využití k léčbě Parkinsonovy choroby. Když onemocnění postupuje a mozkové buňky produkující dopaminy selhávají a umírají, snižují se hladiny dopaminu, což je chemický posel nezbytný pro řízení pohybu. Tyto poznatky by měly vést k jemnému vyladění inženýrství kmenových buněk za účelem vytvoření čisté populace vysoce kvalitních dopaminových neuronů. Poté mohou být progenitorové buňky transplantovány do mozku pacientů, takže mohou vznikat nové zásoby dopaminových buněk.

Tento vzrušující nový výzkum je však stále ještě pouze v laboratoři. Co ještě dalšího může opozdit příznaky Parkinsonovy choroby a zlepšit kvalitu života těch, kteří tímto onemocněním trpí?

Většina lidí, u kterých je diagnostikována Parkinsonova choroba, se neobrátí na terapeuty dříve, než zažijí zřejmé problémy s mobilitou. Je však možné, že přísný cvičební program, který se zaměřuje na předpokládané problémy, které jsou při vývoji onemocnění nevyhnutelné, může pomoci pacientům, kteří dosud nevykazují problémy s pohybem, aby těmto problémům zabránili nebo je zpozdili. Stále je před námi ještě hodně otázek a je třeba realizovat výzkum k tomu, jak může cvičení zpomalit nebo redukovat ztrátu mobility u pacientů s diagnostikovanou Parkinsonovou chorobou; zdá se však, že mírné fyzické cvičení může podpořit regeneraci mozkových buněk dopaminu a hrát důležitou roli při zpomalování účinků velmi skličujícího stavu jak pro pacienty, tak pro pečovatele.

Zdroje: