Světový den diabetu: Diabetes má svůj dopad na celou rodinu | Stannah

Světový den diabetu: Diabetes má svůj dopad na celou rodinu

Společnost Stannah se zapojí do největší kampaně týkající se zvyšování povědomí o diabetu (cukrovce), aby rozšířila zprávu o tom, že v mnohých rodinách lze cukrovce typu 2 předcházet.

Autor článku Stannah

Světový den diabetu: diabetes má dopad na další členy rodiny

Právo na zdravou budoucnost by mělo být všeobecné. Ale správná životospráva a předcházení onemocnění, jakým je například diabetes, velmi závisí na přístupu ke vzdělání, informovanosti a vytváření povědomí. Proto se Organizace pro Světový den diabetu zaměřuje primárně na kampaň 2018-19 týkající se zvyšování povědomí o dopadech onemocnění diabetes na rodinu; zaměřuje se také na podporu role rodiny v řízení, péči, prevenci a výchově v rámci těchto zdravotních stavů.

To je obzvláště důležité, protože povědomí o této chorobě umožňuje, aby byli lidé proaktivní a snažili se snižovat rizika diabetu. A to se netýká pouze seniorů. Jakákoli věková skupina může být ohrožena a měla by mít přístup k osvětě a informacím o opatřeních, kterým lze předcházet, aby bylo možné lépe zvládat příslušná rizika.

Pokud jde o tuto velmi důležitou událost, doufáme, že se nám podaří motivovat rodiny ke screeningu diabetu a že je budeme moci informovat o možných komplikacích diabetu. Co je třeba udělat vzhledem k tomuto scénáři? 80% diabetu typu 2 je možné předcházet. To je ohromující pozitivní statistika, což znamená, že je toho hodně, co můžeme udělat! Začněme tím, že pochopíme, proč je diabetes globální záležitostí a proč se tento rok zaměřujeme na to, jak diabetes postihuje rodiny po celém světě.

Tři hlavní typy diabetu

Hlavní typy diabetu

Diabetes 1. typu Diabetes 2. typu Gestační diabetes
• Rizikové faktory: diabetes v rodinné anamnéze, genetika, infekce a další vlivy prostředí • Rizikové faktory: nadměrná tělesná hmotnost, fyzická inaktivita, špatná výživa, genetika, diabetes v rodinné anamnéze, dřívější anamnéza těhotenské cukrovky a vyšší věk • Objevuje se během těhotenství
• Onemocnění se objevuje velmi náhle a je v současné době neléčitelné • Onemocnění může roky probíhat bez povšimnutí a bez diagnózy • Může vést k závažným zdravotním rizikům pro matku i pro dítě
• Bez inzulínu člověk s cukrovkou 1. typu zemře • Často lze zvládnout pomocí dietetických změn a zvýšenou fyzickou aktivitou. V některých případech je vyžadována medikace • Onemocnění je spojeno se zvýšeným rizikem rozvoje diabetu 2. typu v pozdějším životě u matky i u dítěte
vyzadejte si kalkulaci zdarma

Žádejte katalog

Žádejte nyní katalog schodišťových výtahů zdarma
Tak získáte všechny potřebné informace jednoduše přímo k vašim dveřím.

Získejte katalog hned teď

Diabetes: Globální nouzová situace

Světový den diabetu

Organizace pro Světový den diabetu představuje největší světovou kampaň týkající se zvyšování povědomí o cukrovce; tato kampaň je vedena Mezinárodní federací diabetiků. Odhad počtu celosvětového publika hovoří o více než 1 miliardě lidí ve více než 160 zemích. Kampaň upozorňuje na problematiku, která má pro diabetiky na celém světě zásadní význam a která udržuje diabetes pevně ve veřejném a politickém centru pozornosti. Světový den diabetu (WDD) byl ustanoven v roce 1991 organizací IDF a Světovou zdravotnickou organizací. V roce 2006 se Světový den diabetu stal oficiálním dnem OSN. Kampaň představuje modré kruhové logo, které bylo přijato v roce 2007. Modrý kruh je globálním symbolem pro povědomí o cukrovce a symbolizuje jednotu globální diabetické komunity v reakci na epidemii diabetu.

Podle Mezinárodní federace diabetiků. IDF atlas diabetu, 8. vydání, zde jsou některá překvapivá fakta o cukrovce (diabetes):

 • Tři čtvrtiny osob s diabetem žijí v zemích s nízkým a středním příjmem
 • Dvě třetiny osob s diabetem žijí v městských oblastech (279 milionů)
 • Dvě třetiny osob s diabetem jsou v produktivním věku (327 milionů)
 • Do roku 2040 bude mít 1 z 10 dospělých chorobu diabetes
 • 542 000 dětí má diabetes 1. typu
 • 46,5% dospělých s diabetem není diagnostikováno
 • Každých 6 sekund nějaký člověk umírá na cukrovku
 • 12% celkových výdajů se vynakládá na léčbu cukrovky
 • 1 z 6 porodů je ovlivněn hyperglykémií v těhotenství
 • Stejně jako u 415 milionů dospělých, u kterých se odhaduje, že v současné době trpí cukrovkou, evidujeme 318 milionů dospělých s poruchou glukózové tolerance, kteří jsou v budoucnu vystaveni vysokému riziku vzniku diabetu.

Mohli byste zabránit cukrovce 2. typu ve vaší rodině?

Pokud se v rodinách řeší problém jako je diabetes společně, znamená to několik výhod, od zlepšení zdraví každého člena rodiny až po daleko menší pocity izolace pro osoby s diabetem. Může být nesmírně posilující, když pociťujeme odpovědnost za zdraví, a nesmírně uklidňující, když máme podporu, kterou doma potřebujeme.

„V mé rodině je hodně lidí s diabetem 2. typu. Ztratil jsem několik příbuzných a byl jsem svědkem toho, jak vážné to může být.“ Nuri

Skvělým způsobem, jak podpořit člověka s diabetem, je připojit se k němu v jeho zdravém životním stylu; a pokud je v rodině diabetes 2. typu, může to zabránit nebo zpozdit diagnózu pre-diabetu nebo diabetu 2. typu u ostatních členů rodiny. Společné zjišťování informací o diabetu je dalším způsobem, jak podpořit osobu, která touto chorobou trpí, a také jak informovat členy rodiny o rizicích. Většina vzdělávacích programů týkajících se diabetu vítá účast rodinných příslušníků ve vzdělávacích lekcích v oblasti diabetu; tito rodinní příslušníci se tak mohou dozvědět více o tom, co mohou udělat pro podporu svého příbuzného v jeho každodenním úsilí v oblasti zvládání diabetu.

Příčiny výskytu diabetu v rodinách jsou komplexní a liší se u diabetu 1. typu a diabetu 2. typu. V obou případech se však zdá, že na výskyt cukrovky mají vliv genetika i životní prostředí.

Ženy a diabetes

Všechny ohrožené ženy nebo ty, které již cukrovkou trpí, mají mít spravedlivý přístup k nezbytným lékům na diabetes, k technologiím, vzdělání, které se týká samostatné léčby nemoci, a k informacím. Pouze takto tyto ženy posílí svoji schopnost prevence diabetu 2. typu.   Socioekonomické podmínky ovlivňují dívky a ženy s diabetem, aby si zajistily včasný záchyt, diagnostiku, léčbu a péči, což je obzvlášť složité či prakticky nedostupné v rozvojových zemích. Dále jsou tyto ženy vystavovány hlavním rizikovým faktorům, jako je špatná strava a výživa, fyzická nečinnost, konzumace tabákových výrobků a škodlivé užívání alkoholu.

Gestační diabetes představuje rovněž závažné ohrožení zdraví matky i dítěte a v mnoha případech se u matky rozvine diabetes 2. typu. Dívka nebo žena žijící s diabetem nese dvojitou zátěž diskriminace: svůj zdravotní stav a nerovnost, která je přítomna ve společnosti, kde dominují muži.

Co je třeba udělat?

Diabetes: co je třeba udělat?

Vyšší vzdělání je nutné ke zlepšení diagnostiky a léčby všech typů diabetu a rovněž k zakotvení změn životního stylu, které zpomalí nárůst výskytu diabetu 2. typu. Zatímco vzdělávací programy mohou pomoci zlepšit léčbu lidí s diabetem, vzdělání v oblasti veřejného zdraví je potřebné, aby byla celková populace podpořena v provádění změn ve svém chování a zamezila tak rozvoji diabetu 2. typu. Časná diagnostika může zamezit nebo zpozdit výskyt dlouhodobých zdravotních komplikací u lidí s nediagnostikovaným diabetem 2. typu. Byl zaznamenán pokrok v zavádění screeningových programů a skóre rizik výskytu diabetu se nyní testuje ve 32 zemích po celém světě.

To umožňuje místním úřadům a kapitálovým účastníkům města provádět hodnocení, jak si jejich město v současnosti vede v oblastech spojených s prevencí diabetu 2. typu.  Města, která přijala skóre prevence diabetu, budou hodnocena v šesti klíčových aspektech:

 1. Vhodnost venkovního prostředí k provozování sportu
 2. Přístup ke zdravým potravinám
 3. Přístup k pitné vodě
 4. Vzdělávání v oblasti možností volby zdravého životního stylu ve školách
 5. Realizace zásad prevence
 6. Dostupné informace v oblasti možností volby zdravého životního stylu

Ve skutečnosti Česká diabetologická společnost zavedla efektivní vztahy s vládou České republiky a dalšími zdravotnickými a soukromými národními orgány, aby mohla podporovat řešení problematiky, jako například pojistná nerovnost, lepší přístup k farmaceutickým produktům, normy týkající se řidičského oprávnění a diskriminace na pracovišti a v běžném životě. Česká diabetologická společnost poskytuje novinky a zdroje související s diabetem, které možná budete chtít sledovat a nabízí možnost kontaktu na adrese diabetologie@email.cz.